תקנון אתר

תוכן עניינים

כללי

 1. איברנד ע.מ 007076045 הינה המפעילה (להלן: ״המפעילה) של אתר האינטרנט בכתובת הדומיין https://www.top10doctors.co.il/ (“האתר”), במסגרתו ניתן לאתר מידע בנושאים רפואיים שונים, וכן למצוא אנשי מקצוע בתחומים שונים (“בתי עסק”).
 2. גלישה באתר, וצפייה בתכנים המוצגים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלו כפוף לתנאי השימוש באתר (“תנאי השימוש”). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. 
 3. באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
 4. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין המפעילה של האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר, ובכלל זה צד שלישי שמפרסם תכנים באתר.
 5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
 6. באתר מתפרסמים תכנים שונים מסוג מאמרים או ביקורות, אשר חלק מהם מקורם במשתמשי האתר, וחלק מקורם במפעילה ו/או בתי העסק הנמצאים באתר, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות (“הסיווגים”). המפעילה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים. כמו כן, המפעילה לא תהא אחראית בנזיקין ו/או חוזית ו/או כל בחינה משפטית אחרת, בגין פעולה שנעשתה על סמך מידע המופיע באתר, ולא תישמע טענה לפיה גולש זה או אחר פעל על דעת עצמו, בהתבסס על המידע אליו נחשף באתר. להרחבה נוספת, ומבלי לגרוע מן האמור, ניתן לראות את חלק 5 לתקנון זה.
 7. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואיתחוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל מומחה בתחום. לעתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. לעתים, התכנים המובאים כאן הם תוכן שיווקי מטעם המפרסם. בחלק מן המקרים, התכנים תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם ממילא במידת הזהירות הנדרשת. המפעילה אינה אחראית על התוכן המתפרסם באתר משום בחינה, ולא תישמע כל טענה במישור זה.
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור בחלק זה, בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על עצה או מידע באתר, אלא יש לפנות לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית. במקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.
 9. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של המפעילה הינו אסור. כמו כן, החומרים המופיעים באתר הינם קניינה הרוחני של המפעילה, ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמת המפעילה.
 10. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו מטעמי נוחות בלבד, ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

יצירת קשר עם בתי העסק

 1. חלק ממספרי הטלפון הנכללים באתר הינם חלק משירות תוכן המופעל על-ידי המפעילה, ומספרים אלו מפנים את המתקשר לבית העסק המתפרסם באתר (“מספר הזהב”). משתמש העושה שימוש במספר הזהב, מסכים כי המפעילה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה. 
 2. מספר הזהב עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.
 3. בחירה בכפתור “צור קשר” ומילוי פרטי הגולש הנדרשים (לרבות שם ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לבית העסק ליצור קשר ישיר עם הגולש באמצעות פרטים אלו.
 4. בגין יצירת קשר ו/או שירות מספר הזהב לא יחויב הגולש בתשלום. יובהר כי יצירת הקשר עם הגולש הינה באחריות בית העסק בלבד וכי למפעילה לא תהא כל אחריות בגין נזק ו/או מטרד אשר יגרמו לגולש, במישרין או בעקיפין, משימוש בשירות של בית העסק.
 5. הגולש יודע כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו למפעילה, הוא מאשר כי המפעילה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו ומתן שירותי דיוור ישיר. לא תישמע טענה לפיה המפעילה הפרה את האמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 בעצם שליחת המידע הפרסומי, שהרי שימוש במספר זהב מהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי. משתמשי האתר רשאים יהיו להסיר עצמם כמובן מרשימות הדיוור וקבלת המידע, והכל לפי האמור בחוק, לרבות סעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

מערכת פניות

 1. באתר מופעלת מערכת פניות לסיוע ביצירת קשר בדרכים שונות עם בתי עסק ואנשי מקצוע שונים ובתיאום תור עם בתי העסק ואנשי מקצוע שונים. במקומות שונים באתר מופיעים טפסי ‘יצירת קשר’ שנועדו לסייע ביצירת קשר ראשוני והעברת פניות התעניינות ראשוניות (“הפנייה”). 
 2. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על המודלים המסחריים של השירות ולשנותם מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. 
 3. המפעילה אינה ולא תהא אחראית לכך שהפניות יועברו או לא יועברו לבית העסק או לאיש המקצוע ו/או יועברו או לא יועברו במועד (הן כלפי הגולש, והן כלפי בית העסק). מטרתו של השירות לסייע ביצירת קשר בלבד, ואין בו כדי להוות עצה, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או איש מקצוע.
 4. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת פרטיך, כי המפעילה רשאית להעביר את פרטיך האישיים ו/או כל מידע אחר שמסרת במסגרת הפנייה לבתי העסק ו/או לאנשי המקצוע השונים. 
 5. כמו כן, הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת פרטיך, כי המפעילה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה, כאמור בחלק 2 לתקנון זה, וסעיפי המשנה של חלק 2.

הסרה או הגבלה של תכנים באתר

 1. בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר (רלוונטי למי שמוסר למפעילה מאמרים), לרבות פרסום בפורומים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי המפעילה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
 2. המפעילה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או במפעילה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 3. במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת: info@eBrand.co.il

הגבלת אחריות של המפעילה ומי מטעמה

 1. באתר קיימים גם מאמרים, מדריכים ומגזינים, אשר חלקם נכתבים על ידי אנשי מקצוע, חלקם על ידי בתי העסק המפרסמי באתר, וחלקם על ידי כותבי תוכן מטעם המפעילה. המאמרים מאפשרים לגולשים באתר לקבל מידע בנושאים מגוונים. עם זאת, המידע המופיע במאמרים הינו בגדר המלצה סובייקטיבית בלבד והסתמכות עליו או על חלקים ממנו הינה באחריות הגולש האישית בלבד, והמפעילה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לגולש כתוצאה מכך.
 2. המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
 3. כמו כן המפעילה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לגולש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
 4. המפעילה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר במסגרת הפורומים או באמצעות כל דרך אחרת. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן המפעילה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. 
 5. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי המפעילה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
 6. המפעילה לא תישא באחריות בכל הנוגע למידע המתפרסם בחוות הדעת המפורסמות על בתי העסק באתר. 
 7. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את המפעילה כצד בעסקה, והמפעילה לא תהיה אחראית באחריות משפטית כלשהי בנוגע להתקשרות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. המפעילה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו המפעילה הינה קניינו של המפרסם, ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. המפעילה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. המפעילה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 8. היה והמפעילה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם. 
 9. המפעילה אינה מתחייבת ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המפעילה או אצל מי מספקיה. 
 10. המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בקשר לכך.

אבטחת מידע והגנה על פרטיות

 1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לדיוור, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על המשתמש”). 
 2. המפעילה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית המפעילה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש מסכים ומאשר, בעצם מסירת פרטיו במסגרת אחד משירותי האתר, כי המפעילה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
 3. המפעילה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות הגולש המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של המפעילה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.
 4. המפעילה תימנע ככל האפשר מלמסור את פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו המפעילה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית המפעילה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. 
 5. המפעילה מאבטחת את המידע המצוי באתר והמידע על גולשים המצוי ברשותה. על אף האמור, אין המפעילה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר ו/או בפורום. 
 6. הנתונים שימסור הגולש בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיו (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של המפעילה. הגולש אינו נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא יוכל הגולש להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה. המידע שימסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט לעיל.

קבצי Cookie

 1. קובץ Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבו האישי של הגולש על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב-Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות את הגולש במהירות וביעילות גם כאשר הינו חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה-Cookie ובו עושה המפעילה שימוש הינו מוצפן, כך שרק המפעילה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
 2. בהסכימכם להסכם, קרית בעצם השימוש באתר, הנכם מתירים למפעילה להשתיל “Cookie” על מחשבכם, להשתמש במידע האגור ב-Cookie ולזהותכם על פיו.

קניין רוחני

 1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של המפעילה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המפעילה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של המפעילה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילה, שמורים למפעילה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש.

הסכמה לתנאי השימוש באתר

 1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושכם באתר אם לא תעמדו באחד או יותר מתנאי השימוש בתקנון זה.
 2. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותכם שימוש באתר הנכם מתחייבים כי לא תעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:
  1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעילה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
  2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
  3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעילה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
  4. הפצת “דואר זבל (spam) “לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר
  5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
  6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
  7. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה.
  8. שימוש בכל רובוט, “תולעת” ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
  9. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
  10. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  11. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

תגובות, חוות דעת והמלצות באתר

 1. באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות חוות הדעת הביקורות וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר (“המלצה/ות”). פרסום המלצות, ביקורות וכתיבת תגובה להמלצות פתוחים לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהודעות המפורסמות בביקורות ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים באתר. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם עיר מגורים, וכן תמונות שהועלו על ידו במסגרת המלצותיו, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידם באתר.
 2. ההמלצות עשויות לכלול ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים לבית העסק במספר קריטריונים מוגדרים מראש וכן באמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של כל ההמלצות יופיע לצד שורת פרטי העסק בתוצאות חיפוש.
 3. המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לבית העסק ו/או לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד. אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ”ל, לרבות למטרות יחסי ציבור. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל המלצה שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. כמו כן, המפעילה עשויה לבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של אמינות ההמלצות באמצעות סקרים טלפוניים ו/או אחרים המופנים לגולשים, וכן באמצעות בדיקות פנימיות של המפעילה (“סקרי אמינות”). תוצאות סקרי האמינות, ככל שיבוצעו וככל שהמפעילה תחליט לפרסמם, יפורסמו באתר לצד חוות הדעת, ובהסכימך לתנאי שימוש אלו הנך מסכים כי המפעילהתיצור עימך קשר (באמצעות דוא”ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) לצורך ביצוע סקרי אמינות. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות הינו במשתמשי האתר ולפיכך אין המפעילה אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם וההסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
 5. המפעילה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי המשתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת המפעילה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר מופיעה באתר והמפעילהלא תישא בכל אחריות בנדון.
 6. המפעילה רשאית לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 7. המפעילה רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם חוות דעת באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת מן המרפאה/ הרופא ו/או נותן השירות ולמפעילה יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום חוות הדעת ו/או התגובות או להסירן.
 8. בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק לרגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגעני; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של המרפאה / הרופא ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי המפעילה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
 9. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. המפעילה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית. המפעילה לא תחוב ולא תישא בכל אחריות משפטית, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות וחוק איסור לשון הרע, בגין מידע שפורסם על ידי גולשים באתר בחוות הדעת.
 10. תכנים שיפורסמו בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. המפעיל הלא תישא כלפי המשתמש באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בהמלצות, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות הנ”ל. המפעילה לא תישא כלפי המשתמש באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש באתר.
 11. יובהר, כי נציג מטעם המרפאה / הרופא ו/או נותן השירות נשוא ההמלצות יהיה רשאי להגיב להמלצות ו/או לתגובות, בכפוף לתנאי השימוש.
 12. המפעילה לא תאשר לפרסום כל תגובה/המלצה/חוות דעת אשר תכיל מידע רפואי ו/או מידע אישי ופרטי.

דירוג

 1. הדירוג באתר מתבסס על נתונים כמו חוות דעת גולשים, חשיפה תקשורתית, טיפולים ושיטות רפואיות חדשניות, מוכרות ציבורית ועוד.
 2. אין לראות בדירוג TOP10DOCTORS, כדירוג המתבסס על חוות דעת מקצועית ו/או רפואית.
 3. הדירוג באתר הוא דינמי ונתון לשינויים לפי שיקול דעת עורכי האתר

שונות

 1. המפעילה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
 2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.
 3. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של המפעילה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
 4. בכל עניין משפטי עשוי להתעורר בעניינה של המפעילה בכל הנוגע להפעלת אתר זה, הדין החל יהא החוק הישראלי.

הנהלת האתר מאחלת לגולשים בריאות טובה ושימוש יעיל ופורה באתר.